Pohádky

Všechny pohádky, které hraji, jsou mým autorským dílem. Jsou psány tak, aby děti pobavily, poučily, povzbudily a aby rozvíjely dětskou představivost. Z toho důvodu používám k hraní velice jednoduché loutky, kulisy.

V mých pohádkách často hlavní postava prožívá nějaké nesnáze, díky kterým se děti mají možnost do postavy vcítit a lépe pochopit, co prožívá (prevence šikany, rozvoj empatie, sociálních vztahů).

Představení jsou velice interaktivní a jsou hudebně doprovázeny autorskými písněmi a tanečky. Vždy jsou částečně improvizované, aby pohádky časem neztratily svoji hravost a také proto, aby bylo každé představení tak trochu originálem.

KIWI VYNÁLEZCE

(Pohádka o tom, že každý z nás je dobrý v něčem jiném a také o tom, že je nejlepší být sám sebou.)

Kiwimu se zdá sen o tom, že umí létat. Rozhodne se proto, že se vydá do světa, aby se to naučil. Potkává různá zvířátka, která se mu snaží s létáním pomoci. Od zvířátek se postupně dozvídá, že mu k létání mnoho chybí. Kiwi se nechce smířit s tím, že by nelétal a tak začíná vynalézat věci, které by jeho nedostatky vyvážili. Létání přesto končí neúspěchem. Nakonec přichází z nebe sluníčko a vysvětluje Kiwimu, že každý z nás je jiný, jedinečný a že každý je dobrý v něčem jiném.

O SLUNÍČKU, KTERÉ ONEMOCNĚLO

(Ekologická pohádka o tom, že když se nebudeme hezky chovat k přírodě, může to s námi špatně skončit.)

Zvířátka se nechovají hezky k přírodě. Jejich chování zapříčiní onemocnění sluníčka. Dokáží zvířátka zvrátit, co natropila?

O JEŽKOVI, KTERÝ TANČIL

(Pohádka o tom, že každý z nás je dobrý a vyjímečný.)

Ježkovi byla dána do vínku veliká radost. Když je radostný, nemůže si pomoci a tancuje. Jenomže to se ostatním zvířátkům nelíbí! A tak se ježek vydává do světa, aby našel někoho, kdo jej bude mít rád takového, jaký je.

O SLONOVI JMÉNEM MAX

(Pohádka o přátelství, odpuštění a o tom, že každý z nás je krásný takový, jaký je.)

Slon Max je nejmenší z vesnice a to mu hodně vadí. Připadá si, že ani není slon. Jednoho dne dostane bláznivý nápad – zasadí se jako strom! Co myslíte, vyroste?

JAK SI DOUBEK PRINCEZNU ZASLOUŽIL

(Rytířská pohádka o lásce, odvaze a dobrém srdci.)

Doubek a princezna Lesanka se milují. Jejich lásce ale není přáno. Ona je princezna a on je pouhý hajný. Přijde však den, kdy Doubek bude moci všem ukázat, že i když není urozené krve, má rytířské a šlechetné srdce.

NA CESTĚ DO BETLÉMA

(Pohádka o tom, že i ten nejchudší z chudých má čím obdarovat…)

Beránek se vydává na cestu do Betléma, aby se poklonil právě narozenému králi a položil mu k nohám svůj dar. Najde beránek dar vhodný pro největšího krále všech věků?

O RYBĚ, KTERÁ NEUMĚLA PLAVAT

(Pohádka o tom, že dobrému štěstí přeje a tomu zlému, zlo se vymstí… aneb „Čím kdo zachází, tím také schází!“)

Do jedné zátoky se narodí ryba, která neumí plavat. Je všem pro smích. Časem do zátoky dopluje zlá ryba, která všechny ryby šikanuje. Dokáže nejslabší ryba ze zátoky pomoci ostatním před šikanou zlé ryby?

Slepičí pohádka

(Pohádka o tom, že i když nejsme dokonalí, jsme milovaní…)

V zemi jménem Kurník Šuplík se narodí princezna s barevným peřím. Dokáže ji někdo milovat i s tímto nedostatkem?