Herec

Tomáš Velzel

Zkušenosti s divadlem

Divadlu se věnuji již od základní školy, kde jsem navštěvoval dramatický kroužek. Později jsem začal navštěvovat dramatický soubor Kristýny Liberdové a také jsem se stal členem ochotnického divadla Mandatum pod vedením Ludmily Liberdové. Dlouhá léta jsem uváděl jako skřítek Jesenickou divadelní Žatvu, kde jsem získal mnoho cenných zkušeností. Ve svých devatenácti letech jsem založil Divadélko S RADOSTÍ.

Zkušenosti s dětmi

Mám dlouholeté zkušenosti s dětmi z ulice, z problémových a neúplných rodin i z pěstounských rodin. Působil jsem jako pracovník v nízkoprahovém zařízení, již několik let doprovázím jako animátor pěstounské pobyty rodičů s dětmi v Moravsko-slezském kraji, několik let jsem byl dobrovolníkem v Klubu Čtyřlístek zaměřeném na rodiny s dětmi s handicapem. Pracoval jsem jako asistent pedagoga na Základní a speciální škole v Šumperku, jako osobní asistent v Denním stacionáři pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením Okýnko v Mohelnici. Od svých 15 let jsem pomáhal vést letní tábory a víkendové pobyty pro děti a mládež. Již několik let pracuji jako učitel v mateřské škole v Zábřeze.

Jsem otcem zatím 3 dětí :).