pohádky

divadelko_icon_color

“Pohádky S RADOSTÍ jsou plné radostihumoru, moudrosti, ponaučení, autorských dětských písní a pohybu.”

Pokud jste škola, školka nebo jiné zařízení, můžete ke každé pohádce v případě zájmu dostat pracovní listy tématicky zaměřené ke konkrétní pohádce.

O SLONOVI JMÉNEM MAX

Pohádka o nejmenším slonovi na světě. Cílem pohádky je poukázat na to, že každý z nás je jiný a že krásu člověka nedělá jeho vzhled, ale jeho chování.

/pohádka je vhodná pro děti do 8 let/

Za Maxem přichází jeho kamarádi a chtějí si zahrát míčovou hru “na třetího”. Max má kvůli své výšce problémy míč zachytit. Utíká z hřiště a je smutný z toho, že je tak malý. Max dostává nápad, jak rychle vyrůst. Zázrakem se z něj stává obrovský slon. Max se jako obr, ale chová ke svým kamarádům škaredě (vysmívá se jim). Kamarádi od Maxe odchází a jemu dochází, jak se choval. Zázrakem se zase zmenšuje. Omlouvá se kamarádům a ti mu odpouštějí. Max si uvědomí, že velikost jedince nedělá vzrůst, ale velikost jeho srdce, jeho chování.

KIWI VYNÁLEZCE 

Pohádka o tom, že každý je dobrý v něčem jiném a také o tom, že je nejlepší být sám sebou.

/pohádka je vhodná pro jakoukoliv věkovou skupinu/

Kiwimu se zdá sen o tom, že umí létat. Rozhodne se proto, že se vydá do světa, aby se to naučil. Potkává různá zvířátka, která se mu snaží s létáním pomoci. Od zvířátek se postupně dozvídá, že mu k létání mnoho chybí. Kiwi se nechce smířit s tím, že by nelétal a tak začíná vynalézat věci, které by jeho nedostatky vyvážili. Létání přesto končí neúspěchem. Nakonec přichází z nebe sluníčko a vysvětluje Kiwimu, že každý z nás je jiný, jedinečný a že každý je dobrý v něčem jiném.

O SLUNÍČKU, KTERÉ ONEMOCNĚLO

Ekologická pohádka o tom, že když se budeme špatně chovat k přírodě, může to špatně dopadnout.

/pohádka je vhodná pro děti do 10 let/

Zvířátka se nechovají k přírodě hezky (žabka vyhazuje odpadky do přírody, medvěd kácí stromy atd.), následkem toho onemocní sluníčko. Dostane horečku a tak hřeje více, než by mělo (globální oteplování). Zvířátka mění chování a začínají napravovat to, co všechno přírodě provedli.

O JEŽKOVI, KTERÝ TANČIL

Pohádka o tom, že každý z nás je jedinečný a na tomto světě důležitý.

/pohádka je vhodná pro děti do 10 let/

Hlavní postava ježka je vyjímečná tím, že když dostane radost, nemůže si pomoci a začíná tančit. Jeho radost však otravuje ostatní zvířátka v lese. Ježeček se nechce měnit a tak odchází. Cestou potkává různá zvířátka. Ježek z každého setkání dostává radost a začíná tančit. Zvířátka se ale lekají a prchají. Jednoho dne ježek ztrácí víru a začíná nesnášet svoji radost. V tu chvíli radost ztrácí. Na scéně se objevuje ježečka, která z radosti musí zpívat. Oba pochopí, že k sobě patří. Ježečka dokáže ježkovi radost navrátit a tak mají oba někoho, s kým mohou svoji radost sdílet.

plakat_ovecka3web

NA CESTĚ DO BETLÉMA

Vánoční pohádka o tom, jak je krásné někoho obdarovat a o tom, že i ten nejchudší z chudých je vlastně bohatý.

/pohádka je vhodná pro děti do 12 let/

Ovečka se vydává na dalekou cestu do Betléma, aby se poklonila právě narozenému králi „Ježíškovi“. Cestou řeší problém – co má králi přinést jako dar. Potkává několik zvířátek, která ovečce postupně vysvětlují, jak by měl „správný dar“ vypadat. Nakonec se ovečka setkává s pastýřem, který svůj dar pro krále ztratil. Pomůže mu ovečka s dárkem? Najde i ona vhodný dárek?

O RYBĚ, KTERÁ NEUMĚLA PLAVAT

Pohádka o tom, že kdo se špatně chová k druhým, špatně dopadne.

/pohádka (pouze 30 minutová) je vhodná pro děti do 12 let/

V jedné zátoce se narodí ryba, která neumí plavat. Všem rybičkám okolo je pro smích. Jednoho dne se v zátoce objeví velmi zlá ryba “Zloun”, která všechny ryby zlobí a kouše. Naštěstí je tu ryba, která neumí plavat. Díky svému nedostatku se zachrání před rybářským háčkem, který místo ní spolkne právě Zloun.

JAK SI DOUBEK PRINCEZNU ZASLOUŽIL

Rytířská pohádka o lásce princezny Lesanky a myslivečka Jakuba a o tom, jak se nakonec “Doubek” svým dobrým a statečným srdcem o ruku své milované zasloužil. 

/pohádka je vhodná pro děti do 12 let/

Doubek a princezna se milují, ale jejich lásce není přáno, protože ona je princezna a on pouhý myslivec. Jednoho dne se však vše změní. Princezna i celá královská rodina je unesena zlým čarodějem Zmijojedem. Doubek se proto vydává na cestu plnou nástrah, kouzel a nebezpečí. Díky svému dobrému srdci postupně osvobozuje královský pár a nakonec i samotnou princeznu Lesanku. A tak Doubek dokáže, že je sice obyčejný myslivec, ale s rytířským srdcem.